Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل تحت نظارت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند.

با توجه به زمینه کاری کمیته تحقیقات که در زمینه‌های مربوط به تحقیق و پژوهش فعالیت می‌کند، هر سال فعالیت‌های مرتبط از سوی کمیته تحقیقات انجام می‌گیرد که از جمله می‌توان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کلاس‌های روش تحقیق، آموزش نرم افزار کامپیوتری و همچنین اجرای طرح‌های تحقیق اتی و پژوهشی متعدد اشاره کرد.

 

فعالیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی

  • تصویب وهمکاری در خصوص اجرای طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی - پژوهشی جهت توانمند سازی دانشجویان

  • همکاری درخصوص چاپ مقالات دانشجویان در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  • (انتخاب دانشجویان نمونه در آذر ماه هر سال (همزمان با هفته پژوهش

  • برگزاری کنگره‌ها جهت آشنایی دانشجویان با تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه‌های گوناگون بهداشت وسلامت وارتقائ سطح علمی آنها

  • پرداخت هزینه‌های ثبت نام وایاب وذهاب دانشجویان ارائه دهنده مقاله در کنگره‌های داخل و خارج کشور